Ako nám môžete venovať 2% z dane

Postup pre zamestnancov

Postup na darovanie 2 % z dane, ak za Vás daňové priznanie podáva Váš zamestnávateľ:

 1. Do 15.2.2024 podajte svojmu zamestnávateľovi žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

 2. Potom požiadajte svojho zamestnávateľa aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane.

 3. Z tohto potvrdenia si vypočítajte 2 % z vašej zaplatenej dane.

 4. Vypíšte si vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, do ktorého doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Do kolónky ROK sa píše 2023.

 5. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s potvrdením o zaplatení dane doručte na daňový úrad do 30.4.2024. Adresu nájdete na stránke finančnej správy.

 6. Ak všetko prebehne bezchybne, daňový úrad nám prevedie Vaše 2%, ktoré využijeme na pomoc učiteľom informatiky a zlepšovanie digitálnych zručností slovenských žiakov a žiačok.
  ĎAKUJEME.

Postup pre fyzické osoby

Postup na darovanie 2 % z dane, ak podávate daňové priznanie ako samostatne zárobkovo činná osoba:

 

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Poukázať môžete aj menej ako 2 %, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.

 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré je potrebné do daňového priznania uviesť v prípade, že chcete Vaše 2 % darovať Informatike 2.0:

  IČO: 536 553 62
  Právna forma: občianske združenie
  Názov: Informatika 2.0 o. z.
  Ulica: Špieszova
  Číslo: 7
  PSČ: 841 04
  Obec: Bratislava

 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 2.4.2024) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy (ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska na príslušnom daňovom úrade  – adresu nájdete na stránke Finančnej správy), v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 4. Ak všetko prebehne bezchybne, daňový úrad nám prevedie Vaše 2%, ktoré využijeme na pomoc učiteľom informatiky a zlepšovanie digitálnych zručností slovenských žiakov a žiačok. ĎAKUJEME.

Postup pre právnické osoby

Postup na darovanie 1 % (2 %) z dane, ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba:

 1. Z dane príjmov právnickej osoby si vypočítajte 1 % (2 %) – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), vždy však musí byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
  • Ak právnická osoba počas predchádzajúceho kalendárneho roka NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať 1 % z dane
  • Ak právnická osoba počas predchádzajúceho kalendárneho roka DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane, môže poukázať až 2 % z dane

 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré je potrebné do daňového priznania uviesť v prípade, že chcete Vaše 1 % (2 %) darovať Informatike 2.0:

 3. IČO: 536 553 62
  Právna forma: občianske združenie
  Názov: Informatika 2.0 o. z.
  Ulica: Špieszova
  Číslo: 7
  PSČ: 841 04
  Obec: Bratislava

 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (podľa vášho sídla – adresu nájdete na stránke Finačnej správy).

 5. Ak všetko prebehne bezchybne, daňový úrad nám prevedie Vaše 1 % (2 %), ktoré využijeme na pomoc učiteľom informatiky a zlepšovanie digitálnych zručností slovenských žiakov a žiačok. ĎAKUJEME.