FAQ

Chcel/a by som prerobiť plány z informatiky pre 2. ročník.

Ak chcete využiť naše plány pre nižšie ročníky, môžete zobrať plány pre tretí ročník a robiť ich pomalšie. Rozložiť si jednu hodinu na dve a využívať jedno-, resp. dvoj-schodíkové aktivity.

Keďže máme materiály až po deviaty ročník, môžete so žiakmi pracovať aj o rok dopredu. Zároveň môžete využiť extra materiály z dodatočných modulov.

Kde nájdem test digitálnych zručností pre ZŠ?

Test viete získať pre každú triedu a skupinu zvlášť na tomto odkaze:  Získanie testu ZŠ – informatika20.sk

Následne Vám príde email s linkami k testu, ktorý pošlete žiakom a link k reportu, ktorý automaticky zobrazí výsledky žiakov po vyplnení testu.

Ako ID žiaka odporúčame použiť čísla z klasifikačného hárka, aby ste vedeli výsledky spárovať s koncoročným testom pre jednotlivých žiakov.

Odkaz pre test digitálnych zručností je už inkorporovaný aj do prvých dvoch hodín vo všetkých ročníkoch (INF X – H01 a INF X – H02, X = 3.-9.ročník). Odporúčame tieto prvé dve hodiny nanovo stiahnuť z nášho webu Informatika 2.0.

Viem si stiahnuť všetky materiály naraz?

Nie. Nový model sme nastavili spôsobom sťahovania po jednom, aby sme vám vedeli dodávať čo najaktuálnejšie materiály. To znamená, že vždy viete kedy bola daná prezentácia naposledy aktualizovaná a či máte najnovšiu verziu. Keďže materiály sa v školách používajú ešte len tretí rok, stále nachádzame drobné chybičky, ako napríklad preklepy alebo nefungujúce odkazy na webové stránky. Takýmto spôsobom vieme tieto nedostatky odstrániť v priebehu pár hodín.

Sú plány v 9. ročníku nad rámec iŠVP?

Áno, plány v 9. ročníku sú nad rámec iŠVP. 

Keď odučíte 3.-8. ročník podľa nášho plánu, ako je to stanovené, tak splníte celý iŠVP.

Je možné robiť úpravy v reporte s výsledkami testu digitálnych zručností?

Reporty s výsledkami testu digitálnych zručností sú prístupné len na čítanie. No je možné si ich skopírovať vlastných dokumentov a robiť úpravy tam.

Niektoré úpravy, ako napríklad zmena ID žiaka, môžeme v reporte urobiť za vás. V takom prípade nás kontaktujte na [email protected].

Ak by si mal/a akúkoľvek otázku, neváhaj sa nám ozvať na [email protected].