Zoznam dostupných školení

APRÍL 2024

 • 4. apríl 2024 – 16:00 -18:30 – Základy Code.org – Online

MAREC 2024

 • 26. marec 2024 – 16:00 -18:00 – ZŠ školenie – Online
 • 12. marec 2024 – 17:00 -19:00 – ZŠ školenie na SZP materiály – Online
 • 11. marec 2024 – 17:00 -19:00 – SŠ školenie – Online
 • 7. marec 2024 – 16:00 -18:00 – ZŠ školenie – Online

FEBRUÁR 2024

 • 15. február 2024 – 17:00 -19:00 – SŠ školenie – Online
 • 13. február 2024 – 16:00 -18:00 – ZŠ školenie – Online
 • 7. február 2024 – 16:00 -18:30 – Základy Code.org – Online
 • 5. február 2024 – 17:00 -19:00 – ZŠ školenie na SZP materiály – Online
 • 1. február 2024 – 17:00 -19:00 – SŠ školenie – Online

JANUÁR 2024

 • 29. január 2024 – 16:00 -18:00 – ZŠ školenie – Online
 • 18. január 2024 – 17:00 -19:00 – SŠ školenie – Online
 • 16. január 2024 – 17:00 -19:00 – ZŠ školenie na SZP materiály – Online

DECEMBER 2023

 • 13. december 2023 – 16:00 -18:00 – SŠ školenie – Online
 • 7. december 2023 – 16:00 -18:00 – ZŠ školenie – Online
 • 5. december 2023 – 17:00 -19:00 – ZŠ školenie na SZP materiály – Online

NOVEMBER 2023

 • 29. november 2023 – 16:00 -18:00 – ZŠ školenie – Online
 • 28. november 2023 – 17:00 -19:00 – SŠ školenie – Online
 • 22. november 2023 – 16:00 -18:30 – Základy Code.org – Online
 • 13. november 2023 – 16:00 -18:00 – SŠ školenie – Online
 • 9. november 2023 – 16:00 -18:00 – ZŠ školenie – Online
 • 2. november 2023 – 16:00 -18:00 – ZŠ školenie na SZP materiály – Online

OKTÓBER 2023

 • 24. október 2023 – 16:00 -18:30 – Základy Code.org – Online
 • 17. október 2023 – 16:00 -18:00 – ZŠ školenie – Online
 • 16. október 2023 – 16:00 -18:00 – SŠ školenie – Online
 • 5. október 2023 – 17:00 -19:00 – SŠ školenie – Online
 • 4. október 2023 – 16:00 -18:00 – ZŠ školenie – Online
 • 3. október 2023 – 16:00 -18:00 – ZŠ školenie na SZP materiály – Online

SEPTEMBER 2023

 • 26. september 2023 – 16:00 -18:00 – ZŠ školenie – Online
 • 20. september 2023 – 16:00 -18:00 – SŠ školenie – Online
 • 20. september 2023 – 16:00 -18:00 – ZŠ školenie – Online
 • 19. september 2023 – 16:00 -18:00 – ZŠ školenie na SZP materiály – Online

APRÍL 2023

 • 19. apríl 2023 – 16:00 -18:00 – Úvodné školenie Inf 2.0 – Online
 • 13. apríl 2023 – 16:30 -17:30 – Webinár – Otázky a odpovede – Online

MAREC 2023

 • 23. marec 2023 – 16:00 -18:00 – Základy Code.org – Online
 • 22. marec 2023 – 16:00 -18:00 – Úvodné školenie INF 2.0 – Online
 • 20. marec 2023 – 16:00 -18:00 – Základy Code.org  – Online
 • 14. marec 2023 – 16:00 -18:00 – Základy Code.org  – Online
 • 14. marec 2023 – 16:30 -17:30 – Webinár – Otázky a odpovede – Online
 • 9. marec 2023 – 16:30 -18:30 – Úvodné školenie INF 2.0  Online

FEBRUÁR 2023

 • 21. február 2023 – 16:30 -18:30 – Online
 • 14. február 2023 – 16:00 -18:00 – Online
 • 8. február 2023 – 16:00 -18:00 – Online

JANUÁR 2023

 • 31. január 2023 – 16:00 -18:00 – Online
 • 23. január 2023 – 16:00 -18:00 – Online
 • 18. január 2023 – 16:30 -18:30 – Online

DECEMBER 2022

 • 13. december 2022 – 16:00 -18:00 – Online
 • 7. december 2022 – 16:00 -18:00 – Online

NOVEMBER 2022

 • 30. november 2022 – 16:00 -18:00 – Online
 • 23. november 2022 – 16:00 -18:00 – Online 
 • 14. november 2022 – 16:00 -18:00 – Online 

OKTÓBER 2022

 • 25. október 2022 – 16:00 -18:00 – Online 
 • 20. október 2022 – 16:00 -18:00 – Online 
 • 12. október 2022 – 16:00 -18:00 – Online 
 • 4. október 2022 – 16:00 -18:00 – Online 

SEPTEMBER 2022

 • 28. september 2022 – 16:00 -18:00 – Online 
 • 21. september 2022 – 16:00 -18:00 – Online 
 • 13. september 2022 – 16:00 -18:00 – Online 
 • 5. september 2022 – 16:00 -18:00 – Online 

JÚN 2022

 • 2. jún 2022 – 16:00 -18:00 – Online 

MÁJ 2022

 • 17. máj 2022 – 16:00 -18:00 – Online 
 • 4. máj 2022 – 16:00 -18:00 – Online 

APRÍL 2022

 • 25. apríl 2022 – 16:00 -18:00 – Online 
 • 21. apríl 2022 – 16:00 -18:00 – Online 
 • 11. apríl 2022 – 16:00 -18:00 – Online 
 • 6. apríl 2022 – 16:00 -18:00 – Online 

MAREC 2022

 • 30. marec 2022 – 16:00 -18:00 – Online 
 • 21. marec 2022 – 16:00 -18:00 – Online 
 • 15. marec 2022 – 16:00 -18:00 – Online 
 • 3. marec 2022 – 16:00 -18:00 – Online 

FEBRUÁR 2022

 • 28. február 2022 – 16:00 -16:45 – Webinár – Otázky a odpovede – Online 
 • 22. február 2022 – 16:00 -16:45 – Webinár – Otázky a odpovede – Online 
 • 16. február 2022 – 16:00 -18:00 – Online 

JANUÁR 2022

 • 31. január 2022 – 16:00 -18:00 – Online 
 • 18. január 2022 – 16:00 -18:00 – Online 
 • 13. január 2022 – 16:00 -18:00 – Online 

DECEMBER 2021

 • 13. december 2021 – 16:00 -18:00 – Online 
 • 8. december 2021 – 16:00 -18:00 – Online 

NOVEMBER 2021

 • 30. november 2021 – 16:00 -18:00 – Online 
 • 22. november 2021 – 16:00 -18:00 – Online 
 • 16. november 2021 – 16:00 -18:00 – Online 
 • 11. november 2021 – 16:00 -18:00 – Online 
 • 5. november  2021 – 13:00 -15:00 – ZŠ ČS. Armády 22  –  Prešov
 • 4. november  2021 – 14:00 -16:00 – ZŠ Ľ. Podjavorinskej  –  Košice
 • 4. november  2021 – 14:00 -16:00 – SZŠ Dneperská 1 –  Košice
 • 3. november  2021 – 14:00 -16:00 – ZŠ Rišňovce
 • 3. november 2021 – 14:00 -16:00 – ZŠ Vrútocká Bratislava

OKTÓBER 2021

 • 26. október 2021 – 14:00 -16:00 – ZŠ Konkolyho Thege – Hurbanovo
 • 26. október 2021 – 14:00 -16:00 – ZŠ Mlynská – Senec
 • 26. október 2021 – 14:00 -16:00 – ZŠ Veľké Ripňany
 • 25. október 2021 – 14:00 -16:00 – ZŠ Pohronský Ruskov
 • 21. október 2021 – 14:00 -16:00 – ZŠ Hodžova 37 – Trenčín
 • 20. október 2021 – 16:00 -18:00 – Online 
 • 19. október 2021 – 14:00 -16:00 – Inštitút Priemyselnej Výchovy – Žilina
 • 18. október 2021 – 14:00 -16:00 – ZŠ Tribečská – Topoľčany
 • 18. október 2021 – 14:00 -16:00 – ZŠ Centrum 32 – Dubnica nad Váhom
 • 15. október 2021 – 13:00 -15:00 – ZŠ Janigova 2 – Košice
 • 15. október 2021 – 14:00 -16:00 – ZŠ Zlatá 2 – Rožňava
 • 14. október 2021 – 14:00 -16:00 – ZŠ P. Horova – Michalovce
 • 14. október 2021 – 14:00 -16:00 – ZŠ Fábryho 44 –  Košice
 • 8. október 2021 – 14:00 -16:00 – SZŠ Dneperská 1 –  Košice
 • 7. október 2021 – 14:00 -16:00 – ZŠ Slanec
 • 4. október 2021 – 14:00 -16:00 – Inštitút Priemyselnej Výchovy – Žilina

SEPTEMBER 2021

 • 29. september 2021 – 15:00 -17:00 – Štúrova 3 – Bratislava
 • 28. september 2021 – 14:00 -16:00 – ZŠ Veľké Úľany
 • 27. september 2021 – 14:00 -16:00 – ZŠ Šulekovo-Hlohovec
 • 24. september 2021 – 14:00 -16:00 – Life Academy v Poprade
 • 23. september 2021 – 16:00 -18:00 – ZŠ Hroncova v Košiciach
 • 22. september 2021 – 16:00 -18:00 – Online
 • 21. september 2021 – 14:00 -16:00 – ZŠ Námestie mladosti v Žiline
 • 20. september 2021 – 14:00 -16:00 – ZŠ Veľké Kostoľany
 • 17. september 2021 – 16:15 -17:45 – Konferencia Učíme pre Život v Poprade
 • 14. september 2021 – 14:00 -16:00 – ZŠ Moravany nad Váhom
 • 14. september 2021 – 14:00 -16:00 – ZŠ Holíčska v Bratislave
 • 13. september 2021 – 14:00 -16:00 – Gymnázium L. Novomeského v Senici
 • 13. september 2021 – 13:30 -15:30 – ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne
 • 10. september 2021 – 14:00 -16:00 – ZŠ B. Krpelca v Bardejove
 • 9. september 2021 – 14:00 -16:00 – ZŠ Spišská Stará Ves
 • 7. september 2021 – 14:00 -16:00 – ZŠ M. Bella v Šamoríne
 • 6. september 2021 – 14:00 -16:00 – ZŠ M. Hodžu v Bratislave

Nenašli ste váš región? Vyplňte prihlášku a napíšte nám kde by sme za vami mali prísť.