O projekte

Vznik projektu

Informatika 2.0 začala ako projekt dvoch učiteľov informatiky. Pripravili sme 231 plánov hodín pre ZŠ. Neskôr sa náš tím rozrástol a materiály sme rozšírili aj pre stredné školy a pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Flexibilita

Každý plán hodiny je diferencovaný na 3 úrovne tak, aby sa dal použiť na všetkých školách na Slovensku a bol tak prispôsobený všetkým deťom.

Organizácia

Projekt od r. 2022 funguje ako samostatné občianske združenie - Informatika 2.0 o. z. Projekt finančne podporili viacerí partneri, zo súkromného aj verejného sektora.

Náš tím

Angelika Fogášová

Študovala na University of Aberdeen a na Universidad de Alicante. Pôsobila 2 roky ako učiteľka informatiky na ZŠ. Neskôr pracovala na pozícií softvérovej inžinierky. Od roku 2019 sa venuje vzdelávaniu učiteľov v digi. témach.

Jano Horváth

Študoval na The University of Edinburgh informatiku a popri tom pôsobil v rôznych IT spoločnostiach od start-upov až po korporácie. Učil na ZŠ v prostredí sociálne znevýhodených detí, ale aj na sídliskovej SŠ v hlavnom meste.

Mária Bendíková

Študovala na Technickej Univerzite v Košiciach. Popri štúdiu pôsobila ako lektorka anglického jazyka. Projektovému manažmentu v oblasti ICT sa venuje od roku 2017.

Eva Dušeková

Študovala prírodné vedy na UPJŠ v Košiciach. Neskôr pôsobila ako projektová pracovníčka na Katedre štrukturálnej a výpočtovej biológie na Viedenskej univerzite. Po tejto skúsenosti sa pridala do Teach for Slovakia, kde pôsobila ako učiteľka prírodovedných predmetov na ZŠ.

Zuzana Uhalová 

Študovala vizuálnu komunikáciu v ateliéri Písmo na VŠVU v Bratislave. Absolvovala dvojročný program Teach for Slovakia, v rámci ktorého učila, okrem iného, aj informatiku na ZŠ.

Nika Kvaššayová

Študovala učiteľstvo informatiky a anglického jazyka na Univerzite Mateja Bela v B. Bystrici, aktuálne je na doktorandskom štúdiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Učí na základnej škole a popri tom vzdeláva učiteľov na tému BBC micro:bit v Učíme s Hardvérom.

Pavol Marcinčin

Vyštudoval Informatiku na FEI TUKE v Košiciach. Pred Informatika 2.0 pracoval ako pomocný developer v Software AG. Okrem Informatiky 2.0 pracuje ako učiteľ na Súkromnom gymnáziu Katkin Park v Košiciach. Funguje ako dobrovoľník v organizácii Slovenský skauting, kde sa venuje vzdelávaniu mladých vedúcich.

Jakub Šajben

Po ukončení štúdia učiteľstva informatiky, anglického jazyka a literatúry na UKF v Nitre, kde sa zameriaval na hrou podporované vyučovanie s hrou Minecraft a ročnej stáži v pražskej súkromnej škole Square sa stal učiteľom na základnej škole v Prahe. V INF 2.0 pretvára svoje poznatky z informatickej vedy a učiteľskej praxe do zrozumiteľného didaktického systému v podobe rozmanitých materiálov pre učiteľov a ich žiakov.

Nina Kubačková

Študovala Global Business Engineering so špecializáciou v ICT Engineering na VIA University College v Dánsku. Popri štúdiu pracovala v marketingovom oddelení vo fin-tech firme Clearhaus, ktorá sa zaoberá platbami cez internet a po ukončení štúdia v tej istej firme pokračovala ako web a UX dizajnérka.

Daniela Baculáková 

Študovala Manažment kultúry a turizmu na UKF v Nitre, ale za najrelevantnejšie vzdelávacie roky považuje tie pracovné. Okúsila prácu v zahraničí, korporáte, neziskovom sektore i biznise. Aj keď prínosná bola každá skúsenosť, v srdci jej ostanú hlavne dva roky v Teach for Slovakia. Aktuálne sa podieľa na tvorbe materiálov pre INF 2.0.

Veronika Maková

Vyštudovala učiteľstvo biológie a psychológie na UPJŠ v Košiciach. Absolvovala dvojročný program Teach for Slovakia, v roku 2023 získala po úspešnom dokončení štúdia doktorát z pedagogiky. Aktuálne pôsobí ako učiteľka na strednej odbornej škole a v INF 2.0 sa podieľa na tvorbe a aktualizácii materiálov pre základné školy s dôrazom na aktivizáciu a samotný rozvoj žiakov.

V médiách

Kontakt