Zistite úroveň digitálnych zručností vašich žiakov

Náš unikátny Test digitálnych zručností vám umožní sledovať pokrok vašich žiakov v priebehu školského roka. Na začiatku roka zistíte východiskovú úroveň zručností každého žiaka. Na konci roka si žiaci test zopakujú a my ho pre vás vyhodnotíme. Z výsledkov uvidíte, v ktorých oblastiach žiaci dosiahli najväčší posun. A v porovnaní s ostatními žiakmi po celom slovensku zistíte v čom excelujú a kde majú mezeri.

Sledujte pokrok

Získate cenné informácie, ktoré vám pomôžu zamerať sa na oblasti, v ktorých vaši žiaci potrebujú väčšiu pozornosť.

Automatické hodnotenie

Test sa vyhodnotí automaticky a výsledky sa prehľadne zobrazia vo vyhodnotení pre každú triedu.

Celoplošné testovanie

Test absolvujú žiaci základných a stredných škôl, vďaka čomu získate komplexný prehľad o úrovni ich zručností v rámci celého Slovenska.

Otázka z testu digitálnych zručností
Otázka z testu digitálnych zručností pre ZŠ