Informatika 2.0
Zadarmo ponúkame učiteľom takmer 600 plánov hodín informatiky, automatický test digitálnych zručností a školenia, na ktorých vysvetľujeme ako s našimi materiálmi pracovať.
Intuitívna
Materiály Informatika 2.0 sú vyrobené učiteľmi, pre učiteľov. Sú ľahko použiteľné aj pre učiteľov, ktorí majú inú kvalifikáciu ako predmet informatika.
Moderná
V Informatike 2.0 pokrývame nielen štandardy podľa iŠVP ale aj moderné témy ako bezpečnosť na sociálnych sieťach, hoaxy a fake news, alebo kolaboratívne nástroje. Robotika a algoritmy sú samozrejmosťou.
Modulárna
Rozumieme, že každá škola má svoje špecifiká. Učiteľ si preto môže vybrať jednotlivé časti (moduly) nášho obsahu podľa dostupného vybavenia v škole alebo podľa úrovne digitálnej gramotnosti žiakov.
Pre každú žiačku,
pre každého žiaka
Plány hodín sme otestovali v najrôznejších školách po celom Slovensku. Preto vieme, že s Informatikou 2.0 je možné učiť žiakov, ktorí v informatike vynikajú, aj žiakov, ktorí sa ešte len učia základy.

Kompletné plány hodín

Zrozumiteľne pokrývajú vyučovaciu hodinu od prvej až po poslednú minútu, sú flexibilné a modulárne. Každý plán hodiny obsahuje prezentáciu, metodický plán pre učiteľa a cvičenia pre žiakov.

Test digitálnych zručností

Zistite na akej úrovni sa vaši žiaci nachádzajú v digitálnych zručnostiach a porovnajte výsledky na začiatku a na konci školského roka. Test sa opraví sám a výsledky sa automaticky zobrazia v prehľadnom reporte.

Školenia

Prestavíme vám naše materiály, vysvetlíme ako s plánmi hodín pracovať, odučíme ukážkovú hodinu a odpovieme na všetky vaše otázky. Organizujeme školenia v prezenčnej aj online forme.

Povedali o nás...

Učitelia

Hravosť

Prinášame hodiny plné interaktívnych prvkov, kvízov a videí.

Diferencovanie

Každá hodina má nastavené odstupňované ciele s rozdielnou náročnosťou. Hodiny je preto možné učiť v každej triede na Slovensku.

Reflexia

Na konci každej hodiny majú žiaci priestor na zamyslenie spolu s otázkami na overenie pochopenia učiva.

Prihláste sa na bezplatné školenie vo vašom okrese.

Na školení sa dozviete ako vyťažiť z našich materiálov maximum.

Kontakt

Partneri a podporovatelia