Informatika 2.0
Zadarmo ponúkame učiteľom 230 plánov hodín, ktoré zrozumiteľne pokrývajú každú vyučovaciu hodinu od prvej až po poslednú minútu.
Intuitívna
Materiály Informatika 2.0 sú vyrobené učiteľmi, pre učiteľov. Sú ľahko použiteľné aj pre učiteľov, ktorí majú inú kvalifikáciu ako predmet informatika.
Moderná
V Informatike 2.0 pokrývame nielen štandardy podľa iŠVP ale aj moderné témy ako bezpečnosť na sociálnych sieťach, hoaxy a fake news, alebo kolaboratívne nástroje. Robotika a algoritmy sú samozrejmosťou.
Modulárna
Rozumieme, že každá škola má svoje špecifiká. Učiteľ si preto môže vybrať jednotlivé časti (moduly) nášho obsahu podľa dostupného vybavenia v škole alebo podľa úrovne digitálnej gramotnosti žiakov.
Pre každú žiačku,
pre každého žiaka
Plány hodín sme otestovali v najrôznejších školách po celom Slovensku. Preto vieme, že s Informatikou 2.0 je možné učiť žiakov, ktorí v informatike vynikajú, aj žiakov, ktorí sa ešte len učia základy.

O projekte

Vznik projektu

Informatika 2.0 je projekt dvoch učiteľov informatiky. Spolu sme pripravili 231 plánov hodín pre 3. - 9. ročník ZŠ (33 pre každý ročník).

Flexibilita

Každý plán hodiny je diferencovaný na 3 úrovne tak, aby sa dal použiť na všetkých školách na Slovensku a bol tak prispôsobený všetkým deťom.

Organizácia

Projekt od r. 2022 funguje ako samostatné občianske združenie - Informatika 2.0 o. z. Projekt finančne podporili viacerí partneri, zo súkromného aj verejného sektora.

Náš tím

Angelika Fogášová

Študovala na University of Aberdeen a na Universidad de Alicante. Pôsobila 2 roky ako učiteľka informatiky na ZŠ. Neskôr pracovala na pozícií softvérovej inžinierky. Od roku 2019 sa venuje vzdelávaniu učiteľov v digi. témach.

Jano Horváth

Študoval na The University of Edinburgh informatiku a popri tom pôsobil v rôznych IT spoločnostiach od start-upov až po korporácie. Učil na ZŠ v prostredí sociálne znevýhodených detí, ale aj na sídliskovej SŠ v hlavnom meste.

Mária Bendíková

Študovala na Technickej Univerzite v Košiciach. Popri štúdiu pôsobila ako lektorka anglického jazyka. Projektovému manažmentu v oblasti ICT sa venuje od roku 2017.

Eva Dušeková

Študovala prírodné vedy na UPJŠ v Košiciach. Neskôr pôsobila ako projektová pracovníčka na Katedre štrukturálnej a výpočtovej biológie na Viedenskej univerzite. Po tejto skúsenosti sa pridala do Teach for Slovakia, kde pôsobila ako učiteľka prírodovedných predmetov na ZŠ.

Zuzana Uhalová 

Študovala vizuálnu komunikáciu v ateliéri Písmo na VŠVU v Bratislave. Absolvovala dvojročný program Teach for Slovakia, v rámci ktorého učila, okrem iného, aj informatiku na ZŠ.

Nika Kvaššayová

Študovala učiteľstvo informatiky a anglického jazyka na Univerzite Mateja Bela v B. Bystrici, aktuálne je na doktorandskom štúdiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Učí na základnej škole a popri tom vzdeláva učiteľov na tému BBC micro:bit v Učíme s Hardvérom.

Pavol Marcinčin

Vyštudoval Informatiku na FEI TUKE v Košiciach. Pred Informatika 2.0 pracoval ako pomocný developer v Software AG. Okrem Informatiky 2.0 pracuje ako učiteľ na Súkromnom gymnáziu Katkin Park v Košiciach. Funguje ako dobrovoľník v organizácii Slovenský skauting, kde sa venuje vzdelávaniu mladých vedúcich.

Jakub Šajben

Po ukončení štúdia učiteľstva informatiky, anglického jazyka a literatúry na UKF v Nitre, kde sa zameriaval na hrou podporované vyučovanie s hrou Minecraft a ročnej stáži v pražskej súkromnej škole Square sa stal učiteľom na základnej škole v Prahe. V INF 2.0 pretvára svoje poznatky z informatickej vedy a učiteľskej praxe do zrozumiteľného didaktického systému v podobe rozmanitých materiálov pre učiteľov a ich žiakov.

Nina Kubačková

Študovala Global Business Engineering so špecializáciou v ICT Engineering na VIA University College v Dánsku. Popri štúdiu pracovala v marketingovom oddelení vo fin-tech firme Clearhaus, ktorá sa zaoberá platbami cez internet a po ukončení štúdia v tej istej firme pokračovala ako web a UX dizajnérka.

Daniela Baculáková 

Študovala Manažment kultúry a turizmu na UKF v Nitre, ale za najrelevantnejšie vzdelávacie roky považuje tie pracovné. Okúsila prácu v zahraničí, korporáte, neziskovom sektore i biznise. Aj keď prínosná bola každá skúsenosť, v srdci jej ostanú hlavne dva roky v Teach for Slovakia. Aktuálne sa podieľa na tvorbe materiálov pre INF 2.0.

Veronika Maková

Vyštudovala učiteľstvo biológie a psychológie na UPJŠ v Košiciach. Absolvovala dvojročný program Teach for Slovakia, v roku 2023 získala po úspešnom dokončení štúdia doktorát z pedagogiky. Aktuálne pôsobí ako učiteľka na strednej odbornej škole a v INF 2.0 sa podieľa na tvorbe a aktualizácii materiálov pre základné školy s dôrazom na aktivizáciu a samotný rozvoj žiakov.

Povedali o nás...

V médiách

Učitelia

Hravosť

Prinášame hodiny plné interaktívnych prvkov, kvízov a videí.

Diferencovanie

Každá hodina má nastavené odstupňované ciele s rozdielnou náročnosťou. Hodiny je preto možné učiť v každej triede na Slovensku.

Reflexia

Na konci každej hodiny majú žiaci priestor na zamyslenie spolu s otázkami na overenie pochopenia učiva.

Prihláste sa na bezplatné školenie vo vašom okrese.

Na školení sa dozviete ako vyťažiť z našich materiálov maximum.

Stiahnite si ukážky našich materiálov aj bez registrácie

Tematické výchovno-vzdelávacie plány

Kontakt

Partneri a podporovatelia