Materiály pre stredné školy

Okrem toho, že témy, o ktorých sa v nich diskutuje a ich náročnosť sú prispôsobené vyspelosti žiakov na stredných školách, tieto materiály sú modulárne.

Naše plány hodín informatiky pre stredné školy sú tematicky rozdelené do 11 modulov, ktoré sú rozdelené do levelov podľa náročnosti. Každý učiteľ sa podľa výsledkov nášho testu digitálnych zručností alebo vlastného úsudku môže rozhodnúť, aké levely a ich náročnosť využije v svojom vyučovacom pláne.

V materiáloch nájdete tieto tematické moduly:

 • Tímová spolupráca v online priestore
 • Textový editor
 • Prezentačný nástroj
 • Web
 • Multimédiá (Grafika)
 • Multimédiá (Video)
 • Práca s dátami
 • Programovanie (Tvorba aplikácií)
 • Práca s OS a sieťou
 • Technická digitálna bezpečnosť
 • Osobná digitálna bezpečnosť

Tímová spolupráca v online priestore

Textový editor

Prezentačný nástroj

Web

Multimédiá (Grafika)

Multimédiá
(Video)

Práca s dátami

Programovanie (Tvorba aplikácií)

Práca s OS a sieťou

Technická digitálna bezpečnosť

Osobná digitálna bezpečnosť

Levely majú od 4 do 10 hodín a dajú sa rôznymi spôsobmi kombinovať, aby pokryli vyučovanie počas celého školského roka.

Ukážka materiálov

DAT_LVL1_H06 - Grafy

Zaujalo vás to?

Všetky materiály Informatika 2.0 sú zadarmo, no aby sme vám priniesli čo najlepšiu skúsenosť pri ich používaní, na stiahnutie ostatných plánov hodín je potrebné sa zaregistrovať.

Test digitálnych zručností​​

Zadarmo ponúkame test digitálnych zručností pre žiakov stredných škol, ktorý sa opraví sám a výsledky uvidíte v prehľadnom reporte.

Na konci školského roka vám automaticky pošleme odkaz na koncoročný test, ktorým môžete otestovať vašich žiakov znova a porovnať ako sa v priebehu roka posunuli v svojich digitálnych zručnostiach.