Materiály pre základné školy

Naše materiály pre základné školy obsahujú viac ako 230 plánov hodín informatiky, ktoré zrozumiteľne pokrývajú každú vyučovaciu hodinu od začiatku až do konca. Sú vyrobené učiteľmi pre učiteľov a ľahko použiteľné aj pre učiteľov, ktorí majú inú kvalifikáciu ako predmet informatika. Pokrývajú nielen štandardy podľa iŠVP ale aj moderné témy ako bezpečnosť na sociálnych sieťach, hoaxy a fake news, alebo online kolaboračné nástroje. Okrem toho máme doplnkové moduly vytvorené v spolupráci s napríklad IPčkom alebo Učíme s Hardvérom.

Ukážka materiálov

INF3 - H29 - Hudba

Zaujalo vás to?

Všetky materiály Informatika 2.0 sú zadarmo, no aby sme vám priniesli čo najlepšiu skúsenosť pri ich používaní, na stiahnutie ostatných plánov hodín je potrebné sa zaregistrovať.

Tematické výchovno-vzdelávacie plány

Test digitálnych zručností pre ZŠ

Zadarmo ponúkame test digitálnych zručností pre žiakov základných škol, ktorý sa opraví sám a výsledky uvidíte v prehľadnom reporte.

Na konci školského roka vám automaticky pošleme odkaz na koncoročný test, ktorým môžete otestovať vašich žiakov znova a porovnať ako sa v priebehu roka posunuli v svojich digitálnych zručnostiach.

Extra tematické moduly

8 vyučovacích hodín s BBC micro:bitom pre úplnych začiatočníkov. Naučíte sa napríklad ako si vyrobiť krokomer alebo digitálnu menovku. Pripravené v spolupráci s Učíme s hardvérom.

Ako pomôcť vašim žiakom cítiť sa bezpečne online? Ako to riešiť keď sa tak necítia? Pripravili sme pre vás 12 vyučovacích hodín na túto tému v spolupráci s IPčko.sk.

Aj vašich žiakov zaujíma ako na kariéru Youtubera? Ako vyrobiť video? A ako na Youtube fungujú toľko spomínané algoritmy? Tento modul sme pripravili v spolupráci s JurajVie.

3D modelovanie pre žiakov. Pracujte na priestorovom videní a kreativite vašich žiakov. Vďaka nástroju TinkerCad sa dajú tvoriť modely objektov. 

Ako na prácu Scratchom? Je to prostredie, v ktorom sa dá naučiť programovať pomocou blokového jazyka. 

Lego roboti sú skvelou príležitosťou pre starších žiakov ako uvidieť to čo naprogramovali vykonané v reálnom svete a nie len na obrazovke.