Modul: LVL0 - Multimédiá (VIDEO)

Modul video sa zameriava na prácu s dynamickými elementami multimédií, v rámci ktorého sa venujeme zručnostiam spojeným s tvorbou a úpravou videa v online nástroji Kapwing. Pozrieme sa na pojmy ako vrstvy, stopy a videomontáž.

Mobilová verzia

slúži len na registráciu a ukážku. Pre sťahovanie materiálov, prosím, otvorte našu stránku na počítači.

-Tím Informatika 2.0