Modul: Multimédiá - Grafika - Level 0

V module grafika sa so žiakmi pozrieme na prácu v rôznych grafických editoroch – konkrétne Canva, GIMP a INKSCAPE. Prostredníctvom rôznych úloh nadobudnú žiaci zručnosti a vedomosti spojené s tvorbou rôznych grafík a fotomontáží. Pozrieme sa na pojmy ako modely farieb, krivky, vektorizácia a i.

Mobilová verzia

slúži len na registráciu a ukážku. Pre sťahovanie materiálov, prosím, otvorte našu stránku na počítači.

-Tím Informatika 2.0