Modul: Multimédiá - Video - Level 0

Modul video sa zameriava na prácu s dynamickými elementami multimédií. V LVL0 sa venujeme zručnostiam spojeným s tvorbou videa v nástroji Shotcut. V ďalšom levely sa pozrieme bližšie na Youtube, všetky jeho funkcionality ale aj ďalšie témy s ním spojené, ako odporúčací algoritmus či autorské práva.