Modul: Osobná digi bezpečnosť - Level 0

V tomto module sa zameriavame na témy z osobnej digitálnej bezpečnosti pri používaní internetu – digitálna identita, kyberšikana, phishing, sociálne siete a ich masové monitorovanie. Žiaci sa dozvedia viac o pojmoch gamifikácia či deepfakes.