Modul: Osobná digitálna bezpečnosť - Level 0

V tomto module sa zameriavame na témy z osobnej digitálnej bezpečnosti pri používaní internetu – digitálna identita, kyberšikana, phishing, sociálne siete a ich masové monitorovanie. Žiaci sa dozvedia viac o pojmoch gamifikácia či deepfakes.

Mobilová verzia

slúži len na registráciu a ukážku. Pre sťahovanie materiálov, prosím, otvorte našu stránku na počítači.

-Tím Informatika 2.0