Modul: Práca s dátami - Level 2

V tomto module sa sústredíme na prácu s dátami – tvorba tabuliek a grafov, ich formátovanie či využívanie odkazov, vzorcov a filtrov. V rámci modulu budeme pracovať s tabuľkovým editorom (primárne Excel, no je možné prispôsobiť pre Google dokumenty či Open office). V LVL2 sa pozrieme na dáta z iného uhla pohľadu cez online nástroj Looker Studio na tvorbu reportov a vizualizácií z rôznych dátových zdrojov.

Mobilová verzia

slúži len na registráciu a ukážku. Pre sťahovanie materiálov, prosím, otvorte našu stránku na počítači.

-Tím Informatika 2.0