Modul: Prezentačný nástroj - Level 0

V tomto module sa sústredíme na prácu v prezentačnom nástroji – formátovanie, animácie grafické prvky v prezentácii ako aj samotná prezentácia projektu a spätná väzba. V rámci modulu budeme pracovať s nástrojmi na tvorbu prezentácií (napr. MS PowerPoint, Google slides atď.)