Modul: Web - Level 0

Modul Web sa sústreďuje na tvorbu a úpravu webových stránok na rôznych platformách ako Webnode, Wix, Google sites. Žiaci si osvoja skratky a pojmy ako UX/UI, HTML CSS, DOM, hosting a Web Inspector. V LVL1 a LVL2 budú tvoriť webstránku prostredníctvom platformy Khan Academy. Súčasťou modulu sú aj základy práce s jazykom JavaScript.

Mobilová verzia

slúži len na registráciu a ukážku. Pre sťahovanie materiálov, prosím, otvorte našu stránku na počítači.

-Tím Informatika 2.0