Modul: Základy práce s počítačom

V tomto module sa so žiakmi bližšie pozrieme na počítače zvonku aj zvnútra. V nižších ročníkoch sa zameriavame na prácu s myškou a klávesnicou. Vo vyšších ročníkoch sa modul venuje práci s priečinkami a súbormi (MS Windows) a operačnými systémami.

Mobilová verzia

slúži len na registráciu a ukážku. Pre sťahovanie materiálov, prosím, otvorte našu stránku na počítači.

-Tím Informatika 2.0