3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

3. ročník - základ

4. ročník - základ

5. ročník - základ

6. ročník - základ

7. ročník - základ

8. ročník - základ

BBC micro:bit

YouTube s JurajVie

Tímová spolupráca

Textový editor

Prezentačný nástroj

Web

Grafika

Video

Práca s dátami

Programovanie

Práca s operačným systémom a sieťou

Technická digitálna bezpečnosť

Osobná digitálna bezpečnosť