Modul: Práca s dátami

V tomto module sa sústredíme na prácu s dátami – formátovanie buniek, úprava dát, práca so vzorcami, tvorba tabuliek a grafov a ich formátovanie. V rámci modulu budeme pracovať s tabuľkovým editorom (primárne Excel, ale je to možné prispôsobiť pre Google dokumenty či Open Office). Vo vyšších ročníkoch sa so žiakmi pozrieme na filtre, koreláciu vs. kauzalitu a zber a spracovanie dát v rámci výskumu.

Zobrazuje sa všetkych 22 výsledkov

Mobilová verzia

slúži len na registráciu a ukážku. Pre sťahovanie materiálov, prosím, otvorte našu stránku na počítači.

-Tím Informatika 2.0