Modul: Práca s multimédiami

V tomto module sa venujeme témam grafika a video. Spolu so žiakmi sa pozrieme na prácu v online grafickom editore Canva. Prostredníctvom rôznych úloh nadobudnú žiaci zručnosti a vedomosti spojené s tvorbou digitálnych grafík a fotomontáží. Pozrieme sa na pojmy ako vrstvy, maska a retušovanie.
Časť modulu video sa zameriava na prácu s dynamickými elementami multimédií, v rámci ktorého sa venujeme zručnostiam spojeným s tvorbou a úpravou videa vo video editore OpenShot. Pozrieme sa na pojmy ako vrstvy, stopy a videomontáž. Súčasťou modulu sú plány hodín na tému Youtube.

Mobilová verzia

slúži len na registráciu a ukážku. Pre sťahovanie materiálov, prosím, otvorte našu stránku na počítači.

-Tím Informatika 2.0