Modul: Tímová spolupráca - Level 0

V tomto module sa sústredíme na tímovú spoluprácu a zručnosti pre ňu nevyhnutné – mäkké zručnosti, „time management“ či riadenie IT projektu. V rámci modulu budeme pracovať nielen s nástrojmi od Google (Gmail, Google Drive, Google Meet a i.) či Microsoft (MS Outlook, MS One Drive a i.) ale žiakom predstavíme aj iné užitočné nástroje.

Mobilová verzia

slúži len na registráciu a ukážku. Pre sťahovanie materiálov, prosím, otvorte našu stránku na počítači.

-Tím Informatika 2.0