Modul: Tímová spolupráca - Level 1

V tomto module sa sústredíme na tímovú spoluprácu a zručnosti pre ňu nevyhnutné – mäkké zručnosti, „time management“ či riadenie IT projektu. V rámci modulu budeme pracovať nielen s nástrojmi od Google (Gmail, Google Drive, Google Meet a i.) či Microsoft (MS Outlook, MS One Drive a i.) ale žiakom predstavíme aj iné užitočné nástroje.