Cvičenia pre moduly - základná škola

   Vyberte si modul.

YouTube

IPčko

BBC micro:bit

YouTube s JurajVie​

IPčko - digitálna bezpečnosť

BBC micro:bit