Modul: LVL0 - Digitálna spoločnosť

Plány hodín v module digitálna spoločnosť sa venujú témam ako BOZP a nastavenie mysle na hodinách informatiky, autorské práva, opakovanie nadobudnutých vedomostí v priebehu školského roka, tipy ako pokračovať ďalej s učením na konci školského roka, či pokyny k testu digitálnych zručností od Informatiky 2.0.

Mobilová verzia

slúži len na registráciu a ukážku. Pre sťahovanie materiálov, prosím, otvorte našu stránku na počítači.

-Tím Informatika 2.0